VP_Sus_foot_1920x550.jpg

Miljöpåverkan – så minskar vi den

Vileda Professional har alltid arbetat för att ge kunderna de bästa och effektivaste rengöringslösningarna i branschen. Dessutom har vi ett tydligt fokus på att minska produkternas miljöpåverkan när det gäller råvaror, produkttillverkning, förpackning, transport och hantering av uttjänta produkter.

Våra initiativ för att minska vår miljöpåverkan:

Råvaror

VP_Sus_origo_305x305.jpg

Råvaror

Vår nyaste högkvalitativa städvagn Origo 2 är en flexibel och säker vagn som redan har ett stort fokus på hållbarhet. Hinkarna och boxarna till Origo 2 består till hälften av återvunnen polypropylen. Den återvunna plasten har fått märkningen ”Plastica Seconda Vita”.

Ett annat exempel är vår produktserie Eco Broom. Serien är tillverkad helt av återvunnet material, vilket gör den miljövänlig att använda. Skaftet är tillverkat helt i återvunnen polypropylen och borsten är av återvunna PET-flaskor.

Du kan vara helt säker på att vi arbetar med fler produkter som ger lägre miljöpåverkan. Snart kommer de till dig.

Tillverkning

VP_Sus_manu_305x305.jpg

Tillverkning

Många av våra Swep-moppar och mikrofiberdukar har fått Svanenmärkning, vilket innebär att de uppfyller hårda krav på hållbarhet gällande råvaror och tillverkningsprocesser.

Våra Evolon®-dukar består av slitstarka material som har utformats för krävande användningsområden och skapar mindre avfall än andra alternativ på marknaden. 

Vid tillverkningen av våra Evolon® mikrofiberdukar så behövs det inga lösningsmedel för att skapa mikrofilament, det behövs heller inga kemiska bindemedel.

Förpackningar

VP_Sus_pack_305x305.jpg

Förpackningar

Många av våra produkter förpackas bara i en förpackning, t.ex. de flesta av våra moppar förpackas direkt i en stabil ytterkartongkartong som till mer än 90 % består av återvunnet papper.
Dessutom finns det ett större antal produkter i varje förpackning, vilket också minskar antalet förpackningar per produkt.
Vårt långsiktiga mål är att allt förpackningsmaterial ska vara återvinningsbart, återanvändbart eller komposterbart senast 2025.

Produktens slutskede

VP_Sus_end_305x305.jpg

Produktens slutskede

Hanteringen av uttjänta produkter är en relativt ny del i rengöringsbranschen. Det har varit resultat, användning och kostnader som varit det primära. Hållbarheten bör givetvis finnas med även i hanteringen av uttjänta produkter och är en del av livscykelanalysen som genomförs för de flesta av våra produktkategorier. Det framgår tydligt att även bestämmelser om avfall (t.ex. skadliga rengöringstextilier) omfattas av sådana analyser.

Här är några exempel från vårt produktutbud:

  • Svampdukarna från Vileda Professional är helt biologiskt nedbrytbara, eftersom de tillverkas av 100 % cellulosamaterial som framställs av trä och bomull.
  • Många av våra produkter består av ett enda material eller så kan de enkelt plockas isär för att återvinnas del för del så att delarna kan få nytt liv.

Återvunnen plast

VP_Sus_plastica_305x305.jpg

Återvunnen plast

Alla hinkar och boxar i Origo 2 har märkningen ”Plastica Seconda Vita” tack vare att de består av minst 50 % återvunnen plast.

”Plastica Seconda Vita” är en officiell italiensk miljömärkning och är även den första i Europa. Märkningen omfattar de produkter som framställts av återvunnet plastavfall från oss konsumenter. Märkningen fokuserar både på att granska andelen återvunnen plast samt spårbarhet av den återvunna plasten.

Svanenmärkning

A swan logo on a green background symbolises eco-friendly mops and other sustainable cleaning products.

Svanenmärkning

Den officiella miljömärkningen för de nordiska länderna infördes 1989 och har sedan dess varit en ledande märkning. Alla produkter med den här märkningen är ett bra miljöval. Hos Vileda Professional finns redan mer än 60 produkter som burit den här välkända internationella märkningen i mer än 10 år.