Rengöringslösningar för handeln från Vileda Professional

Ta hygienen och kundernas förtroende till en ny nivå

Skyltfönster och andra offentliga områden granskas ständigt av kunderna. Det är därför man brukar säga att detaljerna är avgörande inom handeln, särskilt när det gäller rengöring. Om kunderna ser ett ostädat område finns risken att de antar att resten av butiken håller samma standard. Inredningen i butiken ska alltid vara fläckfri. Kvaliteten på rengöringen påverkar hur attraktiv butiken är:

  • 96 % av kunderna anger butikens standard som mycket eller något viktig 
  • 52 % av kunderna har låtit bli att gå in i en butik eftersom den inte såg fräsch ut utifrån
  • Mer än 80 % av kunderna kom inte tillbaka efter sitt första besök – 32 % av dem angav ”smutsigt” som huvudorsaken 

Hälso- och säkerhetsregler kräver dessutom att alla golv och övriga ytor i butiker, matbutiker och köpcentrum är rena för att undvika till exempel halkolyckor vid spilld dryck.

Med våra lösningar för rengöring inom handeln kan du förbättra städresultatet i dina butiker. De har tagits fram med flera olika områden i åtanke:

  • butiker
  • köpcentrum
  • parkeringshus
  • allmänna ytor inom handeln

Få ökad produktivitet

Städpersonal inom handeln måste arbeta snabbt och diskret för att inte störa övrig personal och kunder under öppettiderna. Därför måste utrustningen också vara lätt att använda och klara snabb hantering. 

Vileda Professionals lösningar för handeln medför säkrare rengöring med lägre risker för kunder, personal och varor samtidigt som kostnaderna minskar tack vare en snabbare process, ökad personaleffektivitet och minskad användning av rengöringsmedel. 

Ta reda på hur våra produkter kan tillgodose dina behov. Kontakta oss för råd och vägledning.

Säkrare rengöring inom handeln lönar sig på mer än ett sätt 

Friskare personal

Med våra lättanvända lösningar och ergonomiska produkter ser du inte bara till att din personal får de bästa verktygen för att kunna utföra sitt arbete effektivt. Du minskar också sjukfrånvaron. 

  • Undersökningar inom EU visar att mer än 12 % av städpersonalen har en genomsnittlig sjukfrånvaro på 25 dagar.
  • En stor del av frånvaron orsakas av astma och eksem på grund av rengöringsmedel och otillräcklig ventilation.
  • 40 % av frånvaron beror på muskelrelaterade problem, vilket kan förhindras med mer ergonomiska lösningar inom rengöring för handeln.

Avlägsna bakterier

Vi erbjuder moppar och dukar av mikrofiber som avlägsnar upp till 99,9 % av bakterierna. De avlägsnar också betydligt mer smuts och damm från ytor jämfört med traditionell städning. 

Med mikrofiberlösningar undviker man också klibbiga rester av rengöringsmedel i svåråtkomliga utrymmen där mikroorganismer trivs, till exempel bakom hyllor och under skåp.

Förhindra halkolyckor

Torra golv är särskilt viktigt: Snubbel- och halkolyckor står fortfarande för 60 % av de allvarliga skador som sker i butiker – inga andra riskområden orsakar lika många olyckor. Med materialen i våra rengöringsprodukter och våra rekommenderade användningsmetoder får du ett nästan helt torrt golv.