VP_Sus_main_1920x550.jpg

Clean meets green: Med hållbara rengöringslösningar

Våra lösningar hjälper dig som kund att rengöra på ett hållbart sätt

Hållbarhet är viktigt i vår verksamhet. Vi är världsledande inom rengöringslösningar och vill tillhandahålla mer än bara produkter som håller ytan ren. Rengöringen ska även bidra till en hälsosam värld. 

Miljöperspektivet har alltid stått i fokus för de produkter och system som vi utvecklat, både för professionellt bruk och för konsumenter. Vi är en del av det familjeägda Freudenberg Group, där både det miljömässiga och det sociala ansvar är viktiga delar av våra ”Guiding Principles”. 

Freudenberg, och därmed även vi på Vileda Professional, har i många år lagt stora resurser och arbete på att skapa en ansvarsfull hantering av råmaterial, avfall, energi, utsläpp och vatten i alla de länder där vi har verksamhet. Vårt interna arbete ger hållbara rengöringslöningar med minskad miljöpåverkan, vilket ger våra kunder stora fördelar.

Hållbarhet Mål och vision

Våra hållbara rengöringslösningar gör skillnad

Slitstarka och effektiva rengöringslösningar är kärnan i vårt hållbarhetsarbete. Som användare av våra system kan du förlita dig på ett förstklassigt rengöringsresultat och en effektiv upptagning av bakterier och virus på ett snabbt och ergonomisk sätt. Vi kompromissar inte på några av dessa områden. 

Vårt mål är att kunna garantera att produktion, användning och återvinning av våra hållbara rengöringslösningar ger minsta möjliga påverkan på miljön och de globala resurserna, under hela produktens livscykel.

Därför erbjuder vi hållbara rengöringslösningar som har ett så lågt ekologiskt fotavtryck som möjligt samtidigt som de minskar förbrukningen av resurser under sin livslängd (maximerar handavtrycket).

Små fotavtryck och stora handavtryck

Hos oss på Freudenberg mäts produkternas hållbarhet i två dimensioner. Vi bedömer vår direkta miljöpåverkan utifrån våra rengöringsprodukter ekologiska fotavtryck och handavtryck.

Bare feet standing on green and wealthy grass to symbolize the minimization of the ecological footprint.

Fotavtrycket handlar om miljöpåverkan i form av de resurser som används i samband med råvaror, tillverkning, transport och återvinning av våra produkter. Detta ska vara så litet som möjligt.

Några exempel på hur vi minskar vår miljöpåverkan är användningen av återvunnet material i produkter som städvagnen Origo 2, där vi har fått märkningen PSV (Plastica Seconda Vita) för användning av återvunnet material. Arbetet visar sig även genom att flera produkter, t.ex. Swep System är Svanenmärkta.

A hand grabbing green grass to illustrate the impact of sustainable cleaning solutions on the product handprint.

Handavtrycket handlar om de resurser som krävs i samband med den dagliga användningen av våra produkter. Här är målet att minska kemikalie- och vattenanvändning och att förlänga produkternas livslängd så mycket som möjligt. I handavtrycket ingår även den ergonomiska utformningen av våra produkter.

Swep System är även här ett utmärkt exempel som uppfyller alla krav enligt ovan: inga eller minimal användning av kemikalier, lägre vattenförbrukning, överlägsen ergonomi och en mycket god slitstyrka vid tvätt.

Vi ger oss aldrig när det gäller hållbarhetsarbetet

Earth shaped leaf logo to illustrate the impact of sustainable cleaning solutions on the sustainability cycle.

Ett företags ekologiska fotavtryck är naturligtvis det tydligaste sättet att mäta hur hållbarhetsarbetet fortskrider. Handavtrycket är inte lika tydligt men har stor betydelse för totala livscykeln. Därför har vi alltid fokuserat på detta. Genom att ta hänsyn till både fot- och handavtryck i utformningen av våra produkter skapar vi ett betydande värde i hela livscykeln för produkterna och för hållbara rengöringslösningar. Vi är övertygande om att det cirkulära synsättet i verksamheten är en modell för framtiden.

Vi arbetar hela tiden för att hitta sätt att förbättra våra produkters livscykel. Vi genomför många projekt för att förbättra våra interna processer och samarbetar med ledande företag i branschen för att vi ska få ut så mycket som möjligt av resurserna under tiden som de används och när de närmar sig slutet av livscykeln.

Vi vill att det ska vara rent, överallt

The heart-shaped “Love It Clean” label which highlights the most sustainable product choices.

Vi använder vår märkning ”Love It Clean” för att lyfta fram våra mest hållbara produkter. Märkningen hjälper våra kunder att se vårt arbete för att minska avfall och vårt engagemang för ökad återvinning och bättre säkerhet.

En hållbar ekonomi kommer inte att skapas av en slump, utan som ett direkt resultat av de åtgärder som vi vidtar – både som företag och som kund. Våra hållbara rengöringslösningar bidrar till att minska avfall utan att göra avkall på resultatet. Under de senaste åren har vi ökat vår användning av återvunnen plast. Nästan alla våra plastförpackningar kan återvinnas. Vi slutar inte här, utan vi fortsätter att förbättra och vidta åtgärder på områden där vi kan göra skillnad. Därför har vi startat vårt interna och externa hållbarhetsinitiativ, ”Love It Clean”.

Som en del av vårt initiativ har Freudenberg Home and Cleaning Solutions fastställt ambitiösa hållbarhetsmål för 2025.

Vi är stolta över att meddela att vi har undertecknat Stiftelsen Ellen MacArthurs, ”New Plastics Economy Global Commitment”, det innebär att vi

  • förbinder oss att granska samtliga våra produkter globalt och eliminera problematiska eller onödiga förpackningar senast 2025
  • arbetar för att 100 % av vårt förpackningsmaterial ska kunna återvinnas, återanvändas eller komposteras senast 2025
  • arbetar för att uppnå 50 % återvunnet material i samtliga förpackningar och 25 % återvunnet material i plastförpackningar senast 2025
  • kommer att öka andelen återvunnet material i våra hårdplastprodukter från 46 % idag till 50 % senast 2025
  • kommer att undersöka möjligheter till flerfunktionsbehållare i varuhus och fabriker samt vid transporter mellan företag.

Hållbart i korthet för oss på Vileda Professional

Våra kunder runt om i världen litar på våra högklassiga rengöringslösningar. Produkter som har ett tydligt fokus på att minska produkternas ekologiska fotavtryck (tillverkning + avfall) och minska de resurser som används under produktens livslängd (maximera handavtrycket).