Vileda Professional – En del av Freudenberg Group

Stöttar kunderna och samhället

Vileda Professional är en avdelning inom Freudenberg Home and Cleaning Solutions (FHCS), som i sin tur är en av elva affärsenheter i den värderingsbaserade teknikkoncernen Freudenberg Group. 

Grundpelarna inom Freudenberg Group är innovation, kundfokus, mångfald, ansvar och laganda. I mer än 175 år har våra kärnvärden utgjorts av pålitlighet och förebyggande, ansvarsfulla handlingar samt en strävan efter perfektion. 

Koncernen är en värderingsbaserad teknikkoncern som stöttar både sina kunder och samhället med långsiktiga innovationer. Det gör Freudenberg genom att
  • ständigt söka nya lösningar i relationen med sina kunder och partner
  • verka med ett långsiktigt perspektiv
  • skapa varierande entreprenörsteam och verksamhetsstrukturer
  • vara ett företag som agerar ansvarsfullt.
Freudenberg Group hade 2022 över 51 000 anställda I 40 olika segment I 60 länder över hela världen I omsättning på över 11,7 miljarder euro.