Innovation tillsammans  

Steget före med Vileda Professional

Vi utvecklar branschspecifika produkter, lösningar och tjänster tillsammans med våra kunder och forskningspartner för att vara säkra på att kunderna får det de vill ha.

Vårt ledord i processen är ”Innovation för professionella användare”, det innebär att vi ser våra kunder som jämlikar och tar deras åsikter på största allvar. 

Vi vill överträffa användarens förväntningar och tänja på våra gränser med vår utveckling och våra innovationer. Vi har aldrig velat flyta med strömmen, utan har alltid strävat efter att ligga steget före. Den inställningen genomsyrar allt vi gör, från minsta duk till vår vision om framtidens städning.

Lösningar av högsta kvalitet

Varje dag är vi med och bidrar till bättre trivsel på arbetsplatser, friskare sjukhuspatienter, nöjda hotellgäster och säker tillverkning av läkemedel. 

Vår lösning för att uppnå det är oöverträffad kvalitet med de senaste lösningarna inom forskning och utveckling, de bästa materialen, hållbara tillverkningsmetoder och omfattande tester av alla städlösningar.

Kvaliteten har inte bara en positiv effekt på vårt varumärke, utan också på verksamheter som använder våra produkter. Att samarbeta med Vileda Professional är både smart och lönsamt. 
 

Pålitlig affärsetik

  • Vi följer inte, vi leder – vi tror på att skapa ett klimat med ständig utveckling och förbättring av produkter, processer, system och mänskliga relationer.
  • Vi utvecklar kompletta lösningar, inte enskilda produkter – användningen blir både enklare och mer kostnadseffektiv.
  • Vårt erbjudande har utvecklats för att möta kundernas befintliga och framtida behov – vi är inte nöjda förrän du är det. 
  • Vi vill ligga steget före – varje år investerar vi i att utveckla koncept och lösningar som stärker din verksamhets position i branschen.
  • Vi har alltid mer att lära – vi utvidgar ständigt vårt nätverk till närliggande och avlägsna kunskapsområden för att få nya idéer till innovativ städutrustning.