Disclaimer

  • Webbplatsen administreras av Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB och alla rättigheter tillhör uteslutande Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB såvida inget annat anges.
  • Webbplatsen är avsedd att endast tjäna i allmänt informationssyfte. Under inga omständigheter kan informationen på denna webbplats tolkas som bekräftelse på produkters kvalitet eller ligga som grund för garanti på något sätt, varken uttryckligen eller underförstådd, eller ålägga något ansvar på Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB. 
  • Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra, komplettera eller ta bort information på webbplatsen. Freudenberg household Products AB avsäger sig ansvaret att uppdatera webbplatsen.
  • Freudenberg Home and Cleaning Solutions AB är inte ansvariga för varken tillgängligheten eller innehållet av några länkade tredjepartssidor.