Disclaimer

Friskrivning av ansvar för innehåll:

  • Webbplatsen administreras av Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB och alla rättigheter tillhör uteslutande Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB såvida inget annat anges.
  • Webbplatsen är avsedd att endast tjäna i allmänt informationssyfte. Under inga omständigheter kan informationen på denna webbplats tolkas som bekräftelse på produkters kvalitet eller ligga som grund för garanti på något sätt, varken uttryckligen eller underförstådd, eller ålägga något ansvar på Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB. 
  • Informationen på webbplatsen är sammansatt och uppdaterad med omsorg och uppmärksamhet. Trots noggrann kontroll av innehållet, kan Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB inte garantera att all information på webbplatsen är aktuell, korrekt eller komplett eller att webbplatsen fungerar felfritt och är tillgänglig. Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra, komplettera eller ta bort information på webbplatsen.Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB avsäger sig ansvaret att uppdatera webbplatsen.
  • Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB är inte ansvariga för varken tillgängligheten eller innehållet av några länkade tredje part sidor. Detta gäller för innehåll vid tiden för länkningen samt vid efterföljande ändringar på den externa internetsidan. Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB fastslår att inget illegalt innehåll på länkade internetsidor var identifierade då länken gjordes. 
  • Alla tvister hänförliga till tillgång och användandet av webbplatsen och dess information styrs av svensk lag. Alla tvister som uppkommer i samband med sådan tillgång och användande ska avgöras av behörig domstol i Stockholm, Sverige.

Cookies

Beroende på din webbläsares inställningar kan information i form av cookies automatiskt skapas på din hårddisk. Du kan naturligtvis förhindra att dessa cookies sparas på din hårddisk genom att ändra din webbläsares inställningar. Information om hur du gör detta finns i användarinstruktionerna från tillverkaren av din webbläsare.

Externa länkar

Webbplatsen är avsedd att endast tjäna i allmänt informationssyfte. Under inga omständigheter ska informationen på denna webbplats tolkas som utfästelser om produkters kvalitet, varken uttryckligen eller underförstått, eller ålägga något ansvar på Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB. Sådan information kan ändras, kompletteras eller tas bort utan förvarning.

Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB ger inga som helst garantier för innehåll, användning eller tillgänglighet på några länkade tredje part-sidor och skall inte hållas ansvarig för handlingar eller fösummelser av sådana tredje part i samband med eller med anknytning till sådant innehåll från tredje part. Freudenberg Home & Cleaning Solutions AB ska under inga omständigheter hållas ansvarig för förlust eller skada som uppkommer från användande av tredje part-sidorna.