Kontorsrengöring med Vileda Professional

En ren arbetsmiljö hjälper dig att lyckas

En ren arbetsmiljö är en hälsosam arbetsmiljö. Men i dagens kontorsmiljöer har hygienen en betydligt större roll: En ren arbetsmiljö har positiva effekter på produktivitet, säkerhet och moral. Den är central för medarbetarnas hälsa och välbefinnande, och därmed också central för företagets framgångar. Det innebär i sin tur att en ökad effektivitet hos städpersonalen kan leda till större framgångar för företaget.

Oavsett kontorstyp arbetar vi tillsammans med dig och ditt team för att skapa en anpassad rengöringsprocess som säkerställer en hälsosam arbetsmiljö.

Kontakta oss för ett skräddarsytt erbjudande anpassat till din verksamhet.

Professionella produkter för högre kostnadseffektivitet inom kontorsrengöring

Trots att det skett en teknisk utveckling inom kontorsmiljöerna har kraven på rengöringen inte minskat. Det har sin förklaring i två trender:

  • Nya, glänsande och känsliga material används i kontorsmiljöer
  • Städning under dagtid integreras i de dagliga arbetsrutinerna

Samtidigt ökar ständigt kraven på effektivitet, kostnad per kvadratmeter, användarvänlighet och personalutbildning. Det innebär större investeringar för din del, både i tid och i pengar. 

Vi ger dig de mest effektiva och ergonomiska verktygen för din arbetsprocess. Genom att stötta med omfattande utbildning garanterar vi att du får bästa möjliga användningskostnad utifrån dina behov. 

Nå längre med Vileda Professional

Minska kostnaderna för städning vid stora omorganisationer

Städning under dagtid ställer höga krav på både utrustning och personal. Perfekta städresultat utan att störa den övriga verksamheten är a och o, vilket förutsätter att din personal har rätt utbildning. Men att upprätthålla en hög utbildningsnivå i en personalstyrka som ofta byts ut är kostsamt och minskar både produktiviteten och effektiviteten. Lösningen är att minska utbildningsbehoven, och därmed också den totala kostnaden för städning, med hjälp av lättanvända produkter. 

Vileda Professional erbjuder smarta produkter till kontorsrengöring, för att öka effektiviteten vid rengöring av:

  • kontorslokaler dagtid
  • skrivbord 
  • kontorsmöbler
  • ömtåliga ytor
  • blanka ytor

Hantera utmaningarna med de nya materialen 

Nya material innebär utmaningar för personalen: Trenden inom kontorsinredning har gått mot högblanka ytbehandlingar ovan golv. Det kräver särskilda lösningar som traditionella rengöringsmetoder inte täcker. 

  • Stora ytor som tar lång tid att få rena med enbart dukar.
  • Ytor som användarna rör vid, vilket resulterar i fettfläckar och fingeravtryck som är svåra att få bort. 
  • Ytor behandlade med högglans, vilket gör att fläckar och smuts syns bättre.

Vi ger dig det du behöver för snabb, säker och effektiv rengöring av din inredning. För glaspartier, rostfritt stål, speglar, bord, whiteboardtavlor och övriga ytor på moderna kontor.