Origo 2 Better / Smarter / Safer / Greener / Faster

MÖT ORIGO 2

Idag förväntas en städvagn klara av så mycket mer än att bara bära städmaterial. Origo 2 är designad för att möta framtiden - med nya innovativa funktioner och digital integration.

Hantering och användnind (EN)

Öppna, stäng och lås (EN)

Placering av hinkar och boxar (EN)

Säker placering av surfplatta och städplaner (EN)

Väggar, dörrar och extern sopsäckshållare (EN)

Satellit - koppla ifrån och ihop (EN)

Satellit - Transport (EN)