Hygiene_Keyvisual_1920x550px.jpg

Infektionsförebyggande är allas angelägenhet

Upprätthåll hygienstandard med Vileda Professional

Vi måste ta till oss budskapet att smittförebyggande är allas angelägenhet. Det ligger inte bara i vårdpersonalens intresse att ha en ren och desinficerad miljö. Vi måste alla dra vårt strå till stacken, och vi spelar alla en avgörande roll när det kommer till infektionsförebyggande och att hålla människor skyddade.

Infektionsförebyggande innebär att titta på alla skeden som syftar till att bryta infektionskedjan. Det är viktigt med hygieniska processer som skyddar var och en som kommer in i en byggnad, eftersom bakterier inte flyttar på sig av sig själva.
Att arbeta hygieniskt på alla plan har under de senaste åren ökat. Oavsett är det hög tid att fräscha upp kunskapen om hygienstandard, riktlinjer och se över din utrustning för att minska smittöverföring till dina lokaler. .

Ta en titt på följande punkter: 
  • Rengöringsfrekvens
  • Städprotokoll
  • Städutrustning
  • Personliga hygienanpassning

Vileda Professional offers you important guidelines and tips on infection prevention and how to uphold hygiene standards.

Infection control with Vileda Professional solutions

Micronquick_folding.jpg

Infection control with Vileda Professional solutions

Microfibre expertise

Advances in terms of technology and materials have the power to change many aspects of our lives and make infection prevention possible for everyone. Microfibre has had an unrivalled impact on the cleaning sector. However, microfibres are not a one-size fits all solution. The composition, thicknesses and blends are the secret to consistent high performance (up to 99.99% bacteria removal) and low friction across a variety of surfaces. To clean critical areas or to remove infectious contaminants we would recommend using single-use, disposable cloths. These cloths can then be thrown out immediately after use, which reduces the risk of contamination.

Find out more about the quality of our products, when to use which hygienic cleaning method and how you can ensure infection prevention with Vileda Professional.