Nordic_Sustainability_Header.jpg

Hållbarhet sedan 1849

Tillsammans har vi ett gemensamt mål
- att arbeta för en renare värld

Tänka miljövänligt är inte nytt för oss. Vi har kommit en lång väg för en hållbar utveckling och vi kommer fortsätta att hålla oss på den gröna vägen. Att tillhöra den familjeägda koncernen Freudenberg Group ser vi som en mycket positiv miljöeffekt. Våra ägare ställer mycker tuffare krav på oss än vad myndigheterna gör. Det är bra både för dig, oss och miljön.

Stolt producent

Vi äger våra egen produktionsanläggning och det har många fördelar. Vi har bra översikt och tar fullt ansvar över hela process, från råvaror till återvinning. Vi kan tack vare det snabbt sätta in åtgärder som minimera vår miljöpåverkan.

PLats för bild
Från råmaterial till återvinning

RÅMATERIAL - vi väljer alltid de bästa materialen från utvalda partners
STOLT PRODUCENT -  vi tillverkar det flesta av våra produkter i Europa under stränga miljöregler och krav
TRANSPORT - korta transporter från tillverkning till kund – det reducerar CO2 utsläppen
ANVÄNDNING - förpreparering minimerar användning av kem och vatten
HÖGSTA KVALITET - hållbara produkter med lång livslängd minimerar våra fotavtryck
ÅTERVINNING - alla våra produkter kan återvinnas – en del som material och andra som energi
 

Vad innebär vårt miljöengagemang för dig?

- Jo, att de produkter du använder är utformade för ett maximalt rengöringsresultat. Att vår produktion, våra processer och logistik har optimerats för så låga miljöpåverkan som möjligt. Helt enkelt – att vi tar vårt ansvar för miljön åt dig.

Minimizing our ”Foot Print”

Vi strävar alltid efter att erbjuda produkter med mindre miljöpåverkan under hela livscykeln. För oss som producent innebär det att vi ständigt är på tå för att förbättra oss. Varje år investerar vi stora pengar på att tänka och agera miljösmart.

Vi optimerar det ekologiska fotavtrycket - för oss är det säljklart:
•    att våra produktionsanläggningar inte använder farliga ämnen
•    och att både vi och våra råvaruleverantörer uppfyller REACH (Registrering, utvärdering och godkännande av kemikalier).
•    att vi fortsätter att minska energiförbrukningen i våra produktionsanläggningar.
•    att vi fortsätter att optimera produktionen så att vi minskar onödigt spill.
•    att vi använder återvunnet material så ofta vi kan.
•    att våra produkter är 100% återvinningsbara antingen som material- eller energiåtervinning.
•    att vi använder så lite förpackningsmaterial som möjligt.
•    att vi minimerar transporterna så mycket som möjligt
 

Maximizing our ”Hand Print” 

Att göra en positiv miljöpåverkan ligger i dina händer! Vi erbjuder dig våra högkvalitativa produkter, redo att användas med så låg miljöpåverkan som möjligt. Vi lovar dig att om du väljer oss, då vet du att vi under tillverkningsprocessen har minimera det ekologiska fotavtrycket så att du kan maximera ditt ekologiska handavtryck. Varje dag kan du göra en skillnad för miljön!

Hur hjälper våra produkter dig att vända den negativa
miljöpåverkan till en positiv miljöpåverkan - maximera
handavtrycket:

•    Slitstarka produkter: Lång livslängd minimerar förbrukning av energi och råmaterial och minskar avfallet.
•    Bevisad effektivitet: Mikrofiber av högsta kvalitet som rengör med bara vatten - minimerar användning av kem
•    För-preparering: Minimerar användningen av vatten och kem
•    Tvätta rätt: låg temperatur sparar både energi och moppen
•    Minminera behovet av produkter: Swep Duo - dubbelsidiga moppar halverar behovet av moppar.
•    Vik dukarna och hitta en nya rena yta på samma duk - det kan mer än halvera behovet av dukar.
•    Att behovet det totala behovet av moppar och dukar minimerar förbrukning av energi och råmaterial och minimerar energiåtgången både vid tvätt och transport.
•    Svanmärkning: 36 av våra produkter möter Svanen´s strikta krav- både på kvalitet och miljö.