Beräkna din klimappåverkan

Beräkna din klimatpåverkan

Beräkna din klimatpåverkan

Tillsammans med en extern expertpanel har vi gjort detaljerade livscykelanalyser (LCA) och CO2-beräkningar på vårt r-sortiment. Med klimatkalkylatorn på varje produkt kan du snabbt se minskningen i ditt och ditt företags klimatavtryck när du väljer vårt r-sortiment.

Först ut var dukarna r-MicronQuick och r-MicroTuff Swift tillsammans med mopparna Swep Duo och Single r-MicroTech.

Först ut var dukarna r-MicronQuick och r-MicroTuff Swift tillsammans med mopparna Swep Duo och Single r-MicroTech.

På dessa produkter kan du enkelt räkna ut besparingen som görs bara genom att vi ersätter jungfrumaterial med återvunnet hushålls- eller industriavfall, t.ex. förbrukade produkter, använda förpackningar eller produktionsspill. Resultatet ger stora CO2-besparingar, vilket hjälper oss minska växthusgaserna och uppnå våra klimatmål. Därför är vi på Vileda Professional stolta att vi ligger i framkant. Vi tar hand om andras avfall och gör det till nya moppar och dukar. Avfall som annars skulle brännas eller skickas till deponi.

Senast ut Swep Pro – moppar i en helt ny klass.

Senast ut Swep Pro – moppar i en helt ny klass.

När det gäller nya Swep Pro systemet så har vi tagit allt ett steg längre. Swep Pro är synkroniserad in i minsta detalj. Här har vi byggt in så många fler fördelar; Djupare och bättre rengöring: Högteknologiska fibrer som klarar av att rengöra större yta med bättre resultat, och det med lägre friktion och ökad flexibilitet, tack vare fler bredder på mopparna. Allt detta ger en större avverkningsgrad med samma kraft på samma tid. Självklart så har vi inte prutat på kvalitén, tester bevisar att mopparna klarar över 1000 tvättar. När alla dessa fördelar räknas ihop, så leder detta till en mycket lägre totalkostnad och mindre användning av naturresurser, arbetskraft och tid. 
På nya Swep Pro mopparna kan du inte bara se vilken miljöbesparing det återvunna materialet ger, utan här kan du även se besparingen under användning; tvätt, behovet av färre moppar och mindre tidsåtgång. Klicka på produkten du önskar jämföra, och se skillnaden du skapar när du väljer Swep Pro.

r-processen!

r-process