Beräkna din klimappåverkan

Beräkna din klimatpåverkan

Vårt nya r-sortiment består av moppar och dukar som tillverkats av återvunnet hushålls- eller industriavfall, t.ex. förbrukade produkter, använda förpackningar eller produktionsspill.  
Resultatet ger stora CO2-besparingar och mindre avfall bränns eller skickas till deponi. 

Vi erbjuder hållbara och miljövänliga produkter utan att kompromissa på vare sig rengöringsprestanda eller hållbarhet.

Vi tillsammans med en extern expertpanel har gjort detaljerade livscykelanalyser (LCA) och CO2-beräkningar på vårt r-sortiment. Med klimatkalkylatorn kan du snabbt se hur mycket mindre växthusgaser ditt företag släpper ut genom att byta till vårt r-sortiment.

r-processen!

r-process