Nordic_SBS_Award2018_Header.jpg

Vileda Professional stolt vinnare av Städbranschens Miljöföretag 2018

På städmässan Clean & Facility-mässan i Kista delade Städbransch Sverige ut det ny instiftade priset "Årets Miljöföretag" - och vi vann! 

Vi är stolta producenter och just nu är vi extra stolta. För oss är det en riktig fjäder i hatten att få bekräftat att vårt hårda arbete i att ständigt förbättra oss, våra produkter och våra processer har gett utdelning. Vårt starka engagemang för miljö och arbetsmiljö är viktigt både för oss och för våra ägare. Som familjeägt företag är har vi mycket att leva upp till, eftersom våra ägare ställer mycket tuffare krav på oss än vad myndigheterna gör.

Vi investerar för framtiden!
I motiveringen till utmärkelsen går att läsa att vi har gjort en miljösatsning som organisationens övriga medlemsföretag kommer att få svårt att kopiera men att miljöbesparingen är så stor (Wettex är en tung process som kräver mycket resurser) att den inte går att bortse ifrån.

Läs mer om priser på Städbranschen Sverige och Cleannet

Vad har vi då gjort?
  • Vårt interna projekt ”Zero Waste” med bl.a. investering i ny bomullshantering har lett till 30 % mindre spill och avfall - det minimerar våra fotavtryck
  • Ett annat lyckat projekt är att vi under 2017 efter drygt ett år av finjustering och optimering har klarat av att uppnå en 100%-ig återvinning av natriumsulfat - det ser vi som en stor framgång. Saltet behövs eftersom det är det som skapar hålrummen i den färdiga duken och ger duken dess höga absorption.
  • För att producera svampduk krävs mycket energi i form av ånga, kyla och elektrisk energi. Fokus i vårt effektiviseringsarbete har legat på optimering av maskindrifter och värmeåtervinnande åtgärder. Med mer än 20 % lägre energiåtgång samt en övergång till grön el, så har koldioxidemissionerna minskat och är nära noll