Washing2.jpg

Att klara testerna för lågt utsläpp av mikroplaster (microplastic release), är en del av vår stora satsning på ett hållbarare sortiment.

Mikroplaster är små plastfragment (upp till 5 mm) som oftast kommer från slitage av alla typer av plast- och gummiprodukter. Städprodukter har till största och viktigaste uppgift att plocka upp alla typer av smuts - även mikroplaster. Men även om den viktigaste uppgiften är att plocka upp partiklarna, så är det självklart viktigt att de själva inte släpper mikroplaster under tvätt och användning.

På vår forskningsavdelning i Tyskland har vi genom alla år utfört tvättest på våra produkter, vi vet att de håller och att de släpper minimalt med fibrer genom hela livslängden. När vi lanserade vårt nya r-sortiment av återvunnet material så ville vi även få detta bekräftat av ett oberoende testinstitut.

Stolta kan vi nu bekräfta att våra moppar med skurna mikrofiber Swep r-MicroTech Pro, Swep r-MicroPlus Pro och Swep MicroCombi* håller A klass (Lågt utsläpp). Ännu mer glädjande är att de släpper ut betydligt mindre än riktvärdet som ligger vid 600 mg/m2. Även vår pressade mikrofiberduk r-MicronQuick klarade A-klass. Vår traditionella garnmopp r-MicroTech hamnade strax över gränsen och har en B klass (medium utsläpp).

 MLC – Index Klass
 Swep r-MicroTech Pro 126 mg/m² A - Lågt utsläpp
 Swep r-MicroPlus Pro 106 mg/m² A - Lågt utsläpp
 Swep MicroCombi 138 mg/m² A - Lågt utsläpp
 r-MicronQuick 533 mg/m²  A - Lågt utsläpp
 Swep r-MicroTech  761 mg/m²  B - Medium utsläpp

     Pil som förklarar gränsvärden över Mikroplastutsläpp   

Med detta fina resultat lägger vi ytterligare ett bevis på att vi gör allt för att hjälpa våra kunder välja miljösmart.

  • Återvunnet material sparar CO2. 
  • Hållbara och slitstarka produkter minskar användning av råvaror det sparar CO2.
  • Effektiva – tar upp virus och bakterier med bara vatten. 
  • Lågt utsläpp av mikroplaster.
  • Över 100 Svanenmärkta produkter sedan 2009.
  • Certifierade som ett ergonomiskt system av ErgoCert.

Läs mer om testet och ladda ner vår ”Technical Declaration - Microplastic Shedding analysis” här nedan.  

* Testen är utförda på MicroCombi – då MicroCombi kommer finnas kvar i vissa länder. Nya Swep r-MicroCombi Pro är en kombination av Swep r-MicroPlus Pro och Swep r-MicroTech Pro, det är därför mycket rimligt att anta att även nya Swep r-MicroCombi Pro ligger inom ramarna för A-klass vad gäller test för mikroplastutsläpp.

BRA VAL! Länkar till produkterna som testats för mikroplastutsläpp - B-klass (medium)