single-vs-durable_header.jpg


Mikrofiber för engångsbruk jämfört med flergångsbruk

När det gäller hygien är en högkvalitativ mikrofiberprodukt för engångsbruk det bästa alternativet, eftersom upp till 99,99 % av bakterierna avlägsnas vid städningen och moppen/duken därefter kasseras. Det finns ingen risk för korskontaminering till följd av tvätt- och logistikhantering.

Produkter för flergångsbruk är lika effektiva på att ta upp bakterierna/smutsen men de kräver extra hantering för att uppfylla samma höga hygienkrav. För även om det används en mopp/duk per rum/uppgift så måste rutiner för förvaring efter användning och tvätt vara noggranna. Om dessa rutiner inte sköts på rätt sätt kan hygiennivåerna påverkas.

När du utvärderar dina lokaler och rutiner är det bra att ta ställning till din övergripande målsättning för hygiennivåerna. Vileda Professionals utbildade experter kan hjälpa dig med den här processen.

Disinfection_bacteria_website.jpg

Utöver hygien kan även andra faktorer påverka valet:
 • De praktiska förutsättningarna i era lokaler: Finns det tillgång till tvättmöjligheter?
 • Kostnader: I vissa fall kan engångsprodukter innebära lägre kostnader. 
 • Typ av smuts som behöver avlägsnas. Viss smuts är svår att avlägsna från städprodukterna genom tvätt, vilket ger kortare livslängd.
 • Vem använder systemet? Engångsprodukter är enklare och kräver mindre utbildning.

Metod

Var

För- / nackdelar

Korttids / engångs-
produkter
 • Där det ställs högsta hygienkrav t.ex. vid risk för infektioner/smittspridning
 • Där det saknas tvättmöjligheter
 • Där logistiken av rena/använda produkter är en utmaning
 • Minsta möjliga risk för korskontaminering
 • Alltid rena produkter till hands
Slitstarka / hållbara
produkter för tvätt
 • Till i stort sätt alla olika typer av rengöring
 • Till objekt med egna tvättmöjligheter eller bra logistik för rena/smutsiga produkter
 • Minimerar våra fotavtryck
 • Ger ett lågt användningspris
 • Välj produkter av hög kvalitet om du vill vara säker på ett riktigt rent resultat.

Oavsett om du väljer en lösning för engångsbruk eller hållbara produkter, så erbjuder vi en lösning du kan lita på.