cleaning-methods_header.jpg

Vilken städmetod passar bäst för dig ur hygienhänseende?

Erfarenheter från städning inom sjukvården visar att stora hygieniska förbättringar kan uppnås genom att implementera rätt städmetod.

Även utanför hälso- och sjukvården är det viktigt att identifiera risknivån:
 • Högre risk: hotell, barer, restauranger, gym, flygplatser. Stor omsättning av besökare, ofta från många olika länder som dyker upp även om de inte mår bra.
 • Medelhög risk: utbildningsinstitut, kontor. Lägre antal besökare, halvoffentligt och därför lättare att kontrollera.
Det är även viktigt att känna till de vanligaste städmetoderna, eftersom alla metoder inte fungerar i alla lokaler och situationer: 

Välj rätt städmetod!

Välj rätt städmetod!

Metod

Hygiennivå

Process

För-preparering
 • Hög: Mycket låg risk för korskontaminering.
 • En ren duk/mopp används på varje yta.
 • Ingen hink med lösning som återanvänds.
 • Reducerad eller ingen kvarvarande rengöringslösning på ytan, lägre risk att en biobeläggning bildas.
 • Rena dukar/moppar placeras i en hink, därefter tillsätts rengöringslösning eller 
  bara vatten.
 • Varje duk/mopp används för att städa en enda yta och läggs sedan till tvätt.
 • En ren duk/mopp används för att städa nästa yta.
Spray
 • Medel: Medelhög risk för korskontaminering.
 • Sprayflaskan säkerställer att ingen smuts hamnar i den rengöringslösning som används på nästa yta.
 • Sprayflaskan/behållaren kan kontamineras vid tömning och påfyllning.
 • Samma duk/mopp används ofta på flera ytor, vilket sprider smitta mellan olika ytor.
 • Duken/moppen eller ytan sprayas direkt med lösning.
 • Ytan torkas ren.
 • Nästa yta sprayas och torkas ren.
 • Duken/moppen används flera gånger på olika ytor (men kan vara en ny duk/mopp per rum).

Hink/hink och urvridare

 • Låg: Störst risk för korskontaminering.
 • Samma duk/mopp används på flera ytor, vilket sprider smitta mellan olika ytor.
 • Smuts från duken/moppen som hamnar i hinken efter användningen kontaminerar rengöringslösningen.
 • Hink med rengöringslösning förbereds.
 • Duken/moppen doppas i lösningen och vrids ur.
 • Duken/moppen används för att rengöra ytan och läggs tillbaka i hinken.
 • Duken/moppen används flera gånger på olika ytor.

Välj rätt fuktighet efter typ av smuts och mängd!

Välj rätt fuktighet efter typ av smuts och mängd!

Typ av smuts

Val av metod

Yta efter rengöring

Täckning m2 / Swep Duo mopp

Större partiklar /
Lös smuts och damm /
Hår

Torrt

Torr

100 – 140 m2.
Kan ta större yta, håll kontroll på resultatet

Större partiklar /
Torr lös smuts /
Vattenlösliga fläckar

Lätt fuktigt

Torkar omedelbart

100 - 140m2 * 
Tillsätt extra fukt på fläckarna med ”dänkflaska”

Torr och våt lös smuts / 
Vattenlöslig smuts /
Fläckar

Fuktigt

Förblir fuktig,
torkar efter ett tag

Cirka 45m2 *
Vattenlösliga fläckar,
Envis och hårt sittande
smuts och fläckar
Vått Förblir våt,
behov efter torkning
Till ett mindre område. t.ex. 10 – 15 m2 *
Tips! Torka av ytan med Sweeper (gummiraka)

* Hur mycket en mopp klarar av att rengöra beror alltid på både smutsnivå och mängd fläckar

Vad blir konsekvensen om du väljer fel fuktighetsgrad!

Vad blir konsekvensen om du väljer fel fuktighetsgrad!

Val av fuktighetsgrad

Resultat

För vått

 • Smutsen avlägsnas inte optimalt utan kan smetas runt
 • Goda förhållanden för mikrober
 • Ytan är fortfarande våt efteråt, och damm och smuts återbinds i fukten
 • Säkerhetsrisk - stor risk för halkolyckor
 • Hög friktion och tunga moppar - ger dålig ergonomi

Rätt mängd fukt enligt typ av smuts och mängd

 • Smutsen tas upp och ytan torkar snabbt

För torrt

 • Smuts fastnar på ytan och blir ännu svårare att ta bort
 • Smutsen på ytan byggs upp under tid

Vill du veta mer? När du väljer oss så är utbildning en del av vårt erbjudande.
Kontakta oss - vi hjälper gärna till och förbättrar hygiennivån i dina lokaler.