ClickSpeed System

Produkter: ClickSpeed System

ClickSpeed System

ClickSpeed

ClickSpeed kombinerar styrkan i ett bra moppsystem med enkelheten och flexibiliteten hos en duk. Systemet är enkelt att lära sig och hantera - klick och du kan börja städa. ClickSpeed är lämpad för både små och större objekt