Super Mop Skaft

Super Mop Skaft

Super Mop Skaft

En effektiv och hygienisk minimopp

SuperMop micro Professional är den mest hygieniska minimoppen är utmärkt till till mindre objekt och framför allt där tvättmöjligheter saknas. Materialet i moppen har många fördelar. Den nya moppen absorberar 5% ner vatten och är enklare att krama ur vilket ger en renare mopp då smutsen pressas ut och stannar i hinken. Mindre fukt sprids och fördelas jämnare över ytan. Ju mindre smuts som binds i fukten, desto snabbare torkar golvet och kan tas i bruk nästan direkt. SuperMop micro Professional är en minimopp med non-vowenremsor i bomull, polyester och gummibindemedel.