Rengöring av restaurang och storkök med Vileda Professional

Livsmedelssäkerhet och hygien: Få en hälsosam verksamhet

En hög hygiennivå och bra livsmedelssäkerhet i restauranger, storkök och cateringlokaler är avgörande för att upprätthålla din verksamhets resultat och goda rykte på lång sikt. Inte bara för att gästerna ska må bra och vara nöjda, utan också för att förbättra förutsättningarna för tillagning och personalens välbefinnande. 

Men det är inte lätt att leva upp till de extremt höga kraven inom livsmedelsbranschen. Lagar och regler på både nationell nivå och EU-nivå påverkar hela restaurangbranschen. 

Det finns fem faktorer som gör att du kan leva upp till kraven och samtidigt säkerställa effektiviteten och kvaliteten i din verksamhet:

  • en rationell och effektiv hygienplan
  • moderna rengöringsmetoder som lever upp till verksamhetens behov
  • högkvalitativ och färgkodad utrustning
  • omfattande personalutbildning
  • rengöring med hållbara produkter eller engångsmaterial av mikrofiber 

Med dina specifika behov som utgångspunkt kan vi ta fram en skräddarsydd rengörings- och hygienplan som passar och stöttar din övergripande HACCP-plan (Hazard Analysis and Critical Control Points). Vi ger dig också de produkter, metoder och utbildningar du behöver för att lyckas i din verksamhet. 

Kontakta oss direkt för råd och vägledning.

HACCP-anpassad rengöring av tillberedningsområden

Rengöring med största möjliga effektivitet: Håll tempot uppe

På restauranger och i matsalar måste man hela tiden hålla bord, golv och ytor ovan golv rena så fort som möjligt utan att kompromissa med kvaliteten eller störa gästernas upplevelse. Samma sak gäller för serveringar i matbutiker där det måste gå snabbt att hålla en hög hygiennivå och ta bort spill. Men det är skillnad på att städa snabbt och att städa effektivt. 

För att kunna möta de höga kraven inom livsmedelssäkerhet erbjuder vi effektiva och säkra produkter och rengöringsmetoder för restauranger och storkök som ger betydligt snabbare resultat. Resultatet är bättre hygien på kortare tid med en mindre insats. 

Rätt rengöringsprodukter för restauranger och storkök. Håll oönskade gäster borta

Professionella kök är krävande miljöer med flera potentiella risker. Personlig säkerhet går därför hand i hand med livsmedelssäkerhet och hygien. 

Säkerhetsgolv kräver till exempel speciella rengöringsmetoder för att vara rena och säkra. Att införa systematiska rengöringsmetoder och förhindra korskontaminering är därför avgörande delar inom HACCP och livsmedelssäkerhet. Det mest grundläggande sättet att undvika krosskontaminering är att skilja på färska och färdiglagade livsmedel och att använda färgkodad rengöringsutrustning avsedd för livsmedelsmiljöer. 

Vi erbjuder moppar och dukar av mikrofiber som effektivt avlägsnar upp till 99,9 % av bakterierna i kök och andra områden för livsmedelshantering utan behov av rengöringsmedel, samt färgkodade dukar som har visat sig effektiva vid systematiska, hygieniska rengöringsprocesser. 

Vanligt engångsmaterial som inte är tillverkat av mikrofiber lever inte upp till branschens krav. Genom att byta till mikrofiberprodukter kan du minska avfall, kostnader och mängden rengöringsmedel.

Oavsett om det handlar om kraftfull rengöring, punktinsatser eller att torka upp spill har vi en lösning för snabb, effektiv och hygienisk rengöring.